Liên hệ

Nếu bạn là muốn liên hệ với chúng tôi với mục đích, bao gồm:

  • Cộng tác viên.
  • Bản quyền.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để phản hồi ý kiến, bạn có thể gửi tới hòm thư tới địa chỉ [email protected] hoặc [email protected].

Hoặc, bạn cũng có thể gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi tại:

1, Địa chỉ: Số 25, P. Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

2, Số điện thoại: +84 335 615 253

Cảm ơn!