Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền (DMCA)

APKTAP – Chúng tôi cam kết luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tuân thủ theo Digital Millennium Copyright Act (DMCA) cùng các luật bản quyền hiện hành khác.

Nếu bạn tin rằng một hoặc nhiều tài sản trí tuệ đã được đăng trên trang web này mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng phản hồi chi tiết đến địa chỉ email [email protected] hoặc [email protected]. Hãy tham khảo 17 U.S.C. §512 để hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu của luật này.

Khi chúng tôi nhận được phản hồi, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và có thể loại bỏ nội dung liên quan trên trang web cho đến khi đúng sự thật.

APKTAP được thiết kế để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập, không được sử dụng với bất kỳ mục đích thương mại nào. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.